Psihoterapija Beograd

Dr Radivoje Delić Psihoterapeut Beograd

Naša misija

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u poslednjih desetak godina došlo je do dramatičnog rasta broja mentalnih poremećaja širom sveta. Takav trend preti da u narednim godinama mentalni problemi poprime razmere globalne epidemije.

Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će u sledećim godinama, na globalnom nivou, mentalni poremećaji biti na drugom mestu u rangiranju svih oboljenja.  Depresija postaje bolest 21.veka.

U Srbiji ima oko 400.000 obolelih od depresije. Procena je da oko 450 miliona ljudi globalno ima neki mentalni poremećaj.

Isti podaci govore da na globalnom nivou od 450 miliona mentalno obolelih, dve trećine njih nikada ne zatraži pomoć zbog stida ili straha od reakcije okoline.

Zbog svega navedenog, naš Centar organizuje edukativne radionice na razne teme radi prevencije emcionalnih poremećaja i očuvanja mentalnog zdravlja ljudi

„Psihoterapeut Beograd“ je jedan od najčešćih upita za pretraživanje interneta. Cilj ljudi je da dobiju više informacija na svoje pitanje. Stoga Vam se na ovaj način predstavljamo.

Hipno-Psiho centar osnovan je sa ciljem da se na stručan način pomogne u lečenju, prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlja populacije. Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta raznih modaliteta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Primenjujemo tehnike REBT/KBT psihoterapije, SHEMA terapije i kliničke hipnoterapije, u zavisnosti od tipa emocionalnog poremećaja. Uvažavamo specifičnosti klijenta i procene koje donosi psihoterapeut: koja terapeutska tehnika će najbolje pomoći klijentu.

Hipnoterapija se primenjuje kao tehnika u procesu otklanjanja emocionalnih poremećaja samo ako se za njom ukaže potreba. U tom slučaju detaljno objašnjavamo klijentu šta je to hipnoza i koji su njeni fenomeni kako bismo je demistifikovali kao tehniku. Njenoj primeni pristupamo isključivo nakon obavezne pismene saglasnosti klijenta da pristaje na hipnoterapijski tretman. 

Pshitoreapija Beograd