Psihoterapija Beograd

Psihoterapija Beograd

Šta je to psihoterapija? Psihoterapija otkriva uzroke emocionalnih poremećaja i otklanja loše emocije i pogrešne oblikw ponašanja. Cilj je oporavak narušenog mentalnog stanja, povratak zdravih emocija i funkcionalnih oblika ponašanja! Psihoterapija je efikasan način lečenja emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta i psihoterapeuta.  U velikom broju slučajeva, lečenje emocionalnih poremećaja...