Psihoterapija Beograd

Psihoterapija Beograd

Dr Radivoje Delić psihoterapeut.

 

Šta je to psihoterapija?

Psihoterapija otkriva uzroke emocionalnih poremećaja i otklanja loše emocije i pogrešne oblikw ponašanja. Cilj je oporavak narušenog mentalnog stanja, povratak zdravih emocija i funkcionalnih oblika ponašanja!

Psihoterapija je efikasan način lečenja emocionalnih poremećaja razgovorom klijenta i psihoterapeuta.  U velikom broju slučajeva, lečenje emocionalnih poremećaja lekovima eliminiše simptome, ali ne i uzroke poremećaja.

Izuzetak su mentalni poremećaji izazvani neurobiološkim ili biološkim procesima. U takvim slučajevima lekovi se preporučuju kao terapija izbora.  Lekove treba primeniti i u slučajevima ekstremne uznemirenosti klijenta na početku ili tokom psihoterapijskih tretmana. Na taj način osigurava se i olakšava uspešan ishod u otklanjanju emocionalnih poremećaja.

psihoterapija beograd

Kako Vam psihoterapija može pomoći i koje probleme rešava?

Psihoterapija je usmerena na otkrivanje i eliminisanje uzroka emocionalnog poremećaja klijenta. Cilj je trajno otklanjanje emocionalnog poremećaja i trajno rešenje problema.

U našem Centru, psihoterapija se odvija u prijatnom ambijentu u kojem ravnopravno sarađuju klijent i psihoterapeut. Dobar psihoterapeut sa iskustvom pomaže klijentu da shvati suštinu i načine rešavanja problema.

Često se dešava da tokom života dolazimo u situacije u kojima ne možemo sami da rešimo određene probleme i donesemo ispravne odluke.

U takvim situacijama imamo potrebu da sa nekim porazgovaramo, otvorimo dušu, podelimo naše životne dileme… želimo da nas neko sasluša i istinski razume, ponekad i da dobijemo savet kako što bezbolnije da prevazidjemo takve situacije.

U velikim urbanim sredinama poput Beograda stres je svakodnevna pojava. Socijalna izolovanost je veoma izražena što često vodi raznim mentalnim poremećajima tipa anksioznosti, depresija, fobija, zloupotreba alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.

Savet iskusnog psihoterapeuta može Vam biti od velike koristi, naročito ako su prisutni simptomi anksioznog stanja ili depresije.

Osećanje stalnog unutrašnjeg nemira, strepnje, brige, bezražloznog straha; osećaj da ste i u najboljem društvu usamljeni; izraženi osećaj tuge bez vidljivog razloga; poremećaj sna – znaci su da Vam je potrebna psihoterapija.

Jedna od efikasnih metoda psihoterapije je kognitivno-bihejvioralna terapija (KBT). Ona se se zasniva na teoriji da su osećanja i ponašanja ljudi odraz njihovih misli i uverenja o događajima koji im se dešavaju, a ne posledica samih događaja kao takvih.

Jedan od pravaca KBT terapije je racionalno emotivno bihejvioralna terapija (REBT) koja se u kliničkim ispitivanjima pokazala kao jedna od najefikasnijih. Ova aktivna, direktivna tehnika usmerena je na brzo i efikasno otklanjanje emocionalnih poremećaja i disfunkcionalnih oblika ponašanja.

Shema terapija pokazuje sve vece interesovanje klijenata zbog efikasnosti i jednostavnosti. REBT, Shema terapija i Hipnoterapija su osnovne tehnike koje koristimo u našem radu,

Psihoterapija Beograd Psihoterapeut dr. Radivoje Delić

Psihoterapeut Beograd 

je jedan od najčešćih upita za pretraživanje interneta. Cilj ljudi je da dobiju više informacija na svoje pitanje. Stoga Vam se na ovaj način predstavljamo.

Hipno-Psiho centar 

osnovan je sa ciljem da se na stručan način pomogne u lečenju, prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlja populacije. Na jednom mestu organizovana je pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta raznih modaliteta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Primenjujemo tehnike REBT/KBT psihoterapije, SHEMA terapije i kliničke hipnoterapije, u zavisnosti od tipa emocionalnog poremećaja. Uvažavamo specifičnosti klijenta i procene koje donosi psihoterapeut: koja terapeutska tehnika će najbolje pomoći klijentu.

Hipnoterapija 

se primenjuje kao tehnika u procesu otklanjanja emocionalnih poremećaja samo ako se za njom ukaže potreba. U tom slučaju detaljno objašnjavamo klijentu šta je to hipnoza i koji su njeni fenomeni kako bismo je demistifikovali kao tehniku. Njenoj primeni pristupamo isključivo nakon obavezne pismene saglasnosti klijenta da pristaje na hipnoterapijski tretman.

Psihoterapija Beograd
Dobrodošli u naš Centar!

Zatražite mišljenje i pomoć iskusnih stručnjaka za mentalno zdravlje: psihoterapeuta, hipnoterapeuta, psihologa i defektologa.

Zanima Vas „najbolji psihoterapeut u Beogradu“ za prvi razgovor o Vašem mentalnom zdravlju?

Vaš online upit „Psihoterapija Beograd preporuka“ kaže da tražite terapeuta sa višegodišnjim iskustvom, jer želite da rešite probleme!
Kontaktirajte jednog od najboljih psihoterapeuta u Beogradu da dobijete stručni savet i saznate kako izgleda psihoterapijski proces.

Psihoterapija Beograd – dr. Radivoje Delić